WYBRANE PROJEKTY
Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy tym razem w Poznaniu

kongres
Na zaproszenie Grupy Most Wanted sp. z o.o.  kancelaria będzie brała udział w Ogólnopolskim Kongresie Prawa Pracy , który odbędzie się 16-17 listopada 2017 roku w Poznaniu.  

Kolejna edycja Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy będzie poświęcona kluczowym nowelizacjom, które miały miejsce w 2017 roku oraz planowanym zmianom w prawie pracy w 2018 roku. Kongres potrwa dwa dni – pierwszego dnia odbędzie się konferencja, drugiego dnia odbędą się warsztaty na temat poprawnego zatrudniania i zwalniania pracowników oraz wchodzącego od 25 maja 2018 r. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO/GDPR).

Prelegentem na konferencji z ramienia kancelarii będzie mecenas Maja Szymczak.

Główne zagadnienia Kongresu to między innymi:

  • Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu
  • Praktyczne problemy związane z zatrudnianiem oraz rozliczaniem czasu pracy pracowników zadaniowych
  • Delegowanie pracowników do pracy za granicę oraz zmiany w sposobie zatrudniania cudzoziemców
  • Nowelizacja prawa dotyczącego zatrudnienia tymczasowego
  • Zmiany w przepisach dotyczących danych osobowych osób fizycznych i jej skutki dla pracodawców, RODO
Czy małżonek ponosi konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez drugiego małżonka ?
Czy można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie mając żadnego majątku lub posiadając wyłącznie nieruchomość obciążoną hipoteką? Czy sprzedaż nieruchomości to jedyne rozwiązanie?
Upadłość konsumencka- kto może skorzystać z dobrodziejstwa oddłużenia? Jakie trzeba spełnić warunki ubiegając się o ogłoszenie upadłości
Zadośćuczynienie za mobbing jako dotkliwa nauczka dla Pracodawców na przyszłość. Konsekwencje nieprzestrzegania obowiązku przeciwdziałania mobbingowi przez Pracodawców
Uzasadniona krytyka pracodawcy czy już mobbing ? Przesłanki mobbingu
Skuteczna reprezentacja klienta w sprawie o mobbing
Skuteczna reprezentacja klienta w postępowaniu o dochodzenie odszkodowania medycznego (lipiec 2015)
Podwyższone koszty uzyskania przychodów za pracę twórczą wymagają wyodrębnienia wynagrodzenia
ZUS i KRUS będą mogły dochodzić zwrotu nienależnie pobranych świadczeń tylko przez 5 lat
Gdzie żona, tam ognisko domowe
Wypadek podczas porządkowania stanowiska pracy po zakończeniu podstawowych czynności należy kwalifikować jako wypadek przy pracy
Urlopu zaległego za 2015 r. pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi do 30 września 2016 r. Nieudzielenie urlopu zaległego w ww. terminie stanowić będzie wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone karą grzywny do 30.000 zł.
Holding nie może być pracodawcą.
Nowe zezwolenia na pracę
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, które nie zawierają żadnych danych osobowych. Akceptuję pliki cookies na tej stronie. .
Więcej informacji